Tadqiqot maqsadlari va tipi, yangilik elementlari asosidagi vazifalar doirasi

MUAMMONI HAL ETISH VAZIFALARINING QOYILISHI

ILMIY TADQIQOT USLUBLARI

1-Maruza Mavzu: Kirish.