KIRISH

ILMIY ADABIYOTLARNI MUTOLAA QILISH

AXBOROTLARNI MARKIROVKALASH USULLARI

KITOB, ILMIY JURNAL, ILMIY MAQOLALAR, TEZISLAR TOPLAMI BILAN ISHLASHNING PROSESSUAL TIZIMI