KITOBNING TARKIBIY TUZILISHI

AXBOROTLARNING YOZMA SHAKLDA YETKAZILISHI

REJA

TEZISLAR