Doktorlik dissertatsiyasi buyicha qushimcha xujjatlar.

Farmonlar, qarorlar, nizomlar va meyoriy xujjatlar.