Oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar ixtisosliklari ruyxati

Oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar ixtisosliklari ruyxati

OAK fan doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengashlar