ILMIY TADQIQOTNI MUVAFFAQIYATLI BAJARISH SHARTLARI

 

Birinchi Mavzuning muhimligi, uni anglab olish zaruriyatini idrok etish, vujudga keladigan savollarga javob berishga intilish
 
Ikkinchi Umumiy tayyorgarlik – tadqiqot uslublarini egallash darajasi
Uchinchi Tadqiqot dasturini ishlab chiqish mahorati, predmetni aniqlay bilish, «masalaga oid adabiyotlar» bilan ishlash, farazlarni ilgari surish, maqsadlarni qo’yish va amalga oshirish va tadqiqotchilik hisobotini rasmiylashtirishgacha bo’lgan hokazo ishlar.

MUNDARIJA