MAGISTRANT ILMIY ISHINING NATIJALARI, KORSATKICHLARI VA UNI BAHOLASH MEZONLARI

Magistrant ilmiy ishining natijalari

  • Jamiyatga noma’lum bo’lgan fenomen bayoni (va izohi)
  • Kelgusidagi vaziyatlarni bashorat qilishga imkon beradigan qonuniyatlarning aniqlanishi
  • Kelgusidagi vaziyatning bashorati
  • O’rganilgan fenomen definisiyasi, ya’ni yangi fenomenning ta’rifini va nomini ifodalash (tushuncha ta’rifi)
  • Fenomenlarning o’xshash belgilarini abstraktlashtirish asosida ularni tasniflash (yoki bir tizimga solish)
  • Shunga o’xshash fenomenlarni tadqiq etishga imkon beradigan uslubning ishlab chiqilishi (bayoni)
  • Soxta g’oyaning inkor qilinishi yoki haqiqiyligi shubha ostida bo’lgan g’oyaning haqiqiyligini tasdiqlash
  • Obyekt haqidagi bilimni predmetli nuqtai nazar ostida jamlaydigan nazariyaning qurilishi.
     

Magistrant ilmiy ishining ko’rsatkichlari va uni baholash mezonlari

Ishning mavzui va muammoni ifodalash

puxtalik
Tadqiq qilinayotgan mavzu bo’yicha adabiyotlar tahlili

to’liqlik
Mavzu (muammo) tahlili avvalo ushbu ish uchun zarur
tadqiqotchilik uslublarining
ongli va asosli qo’llanilishi
 
Butun ishning qurilishi mantiqiylik
Tadqiqot ilmiy
natijalarining
ifodalanishi
yangiligi va ahamiyatliligi
Tadqiqotdan kelib
chiqadigan real amaliy
tavsiyalarning
ifodalanishi
reallik, amaliylik
Ishning
rasmiylashtirilishi
ish tili, ifodalar, shu
jumladan dissertasiya nomi,
ayrim boblar, paragraflar va
shu kabilarning aniqligi
 

MUNDARIJA