ILMIY ADABIYOTLAR TAHLILI MUAMMONI QOYISH UCHUN ASOS

ADABIYOTLAR TAHLILI VAZIFALARI

  • tadqiqot mavzui bilan umumiy va batafsil tanishish
  • tadqiqot mavzuining yangiligi belgilarini aniqlash
  • tadqiqot muammosini aniqlash va ifodalash
  • mavjud pozisiyalarni tasniflash va tadqiqot muammosi bo’yicha nuqtai nazarlarni qiyosiy tahlil etish
  • magistrlik dissertasiyasi maqsadlari va vazifalarini belgilash
  • mavzuning ayrim jihatlarini ishlab chiqish yoki ishlab chiqmaslik bo’yicha qo’shimcha dalillarni topish (dissertasiya ishlarida obro’li mualliflarga tayanish sezilarli rol o’ynaydi

Manbalar tahlili keyinchalik dissertasiyaning kirish qismining «Muammoning o’rganilishi darajasi» bo’limiga kiradi. Muayyan axborot zahirasiga ega bo’lgach, haqiqiy muammoni soxta muammolardan- noaniq ahamiyatga ega masalalardan bemalol ajratish mumkin. Adabiyotlardan olingan axborot ilmiy tadqiqot muammosini qo’yishni asoslash uchun xizmat qiladi.

MUNDARIJA