Ixtisoslashgan kengash haqida nizom

O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 1996 yil 10 iyulda 260-raqam bilan
RO’YXATGA OLINDI
                                  
                                         O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestasiya komissiyasi Rayosatining 1996 yil25 yanvaridagi 34/2-son qarori bilan
T A S D I Q L A N G A N
 

 

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestasiya komissiyasi Rayosatining 2003 yil 17 iyulidagi 96/3-son qarori bilan o’zgartirish va qo’shimchalar kiritildi va O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2003 yil 12 avgustda 260-1-raqam bilan ro’yxatga olindi.


IQTISOSLASHGAN KENGASH HAQIDA
N I Z O M

1-§. IQTISOSLASHGAN KENGASH TUZISH VA UNING ISHINI TASHKIL QILISH

2-§. KENGASHDA DISSERTASIYANI DASTLABKI KO’RIB CHIQISH

3-§. DISSERTASIYA HIMOYA QILISHDA KENGASH MAJLISINI O’TKAZISH

4-$. YASHIRIN OVOZ BERISH VA HISOB KOMISSIYASINING ISHI

5-§. QO’SHIMCHA QULOSA OLISH UCHUN OAK YUBORGAN DISSERTASIYANI KO’RIB CHIQISHDA KENGASH MAJLISINI O’TKAZISH

6-§. ILMIY DARAJALARDAN MAHRUM ETISH MASALALARINI KO’RIB CHIQISHDA KENGASH MAJLISINI O’TKAZISH

7-§. SHIKOYAT ARIZASINI KO’RIB CHIQISH BO’YICHA KENGASH MAJLISINI O’TKAZISH

 

O'zR VM huzuridagi OAK - www.vak.uz