FARAZLAR TURLARI

Farazlar – bu keyingi bosqichlari ilgari surilgan farazlarga bevosita bog’liq bo’lgan tadqiqot uchun asosiy nuqtalar:

  • izohlovchi
  • bayon qiluvchi
  • bashorat qiluvchi
  • asosiy
  • farazlar-asoslar
  • asosiymas
  • farazlar - oqibatlar
  • birlamchi
  • ikkilamchi

Farazlar tushunchalarning nazariy talqin etilishini takrorlovchi iyerarxik tizimlarni hosil qilad.

Farazning ifodalanishi – tadqiqotning nazariy tayyorlanishining yakunlovchi qismi.

Dissertasiyaning nazariy bo’limini muayyan bazaviy faraz negizida qurilishi mumkin bo’lib, u mantiqiy dalillash, obro’li mualliflarga tayanish, amaliyotga va masala tarixiga murojaat etish yo’li bilan asoslanadi.

Agar tadqiqotchi farazlarni ifodalagan bo’lsa, unda empirik ma’lumotlar ularni tekshirish, tasdiqlash yoki inkor qilish uchun xizmat qiladi.

Agar avval-boshidan farazlar ilgari surilmagan bo’lsa, unda tadqiqotning ilmiy darajasi keskin pasayadi, uning natijalari va umumlashmalari esa u yoki boshqa indikatorlarning foizli ifodalari bayonlari va ancha jo’n tavsiyalardan iborat bo’lib qoladi.

MUNDARIJA