Ņōāōü˙

Fuqarolar uchun ma'lumot - Oliy Ta'limdan keyingi ta'lim

Råspublikamizda fan sohasi O’zbåkiston Råspublikasining Konstitutsiyasi, “Talim to’g’risida”gi Qonuni hamda Kadrlar tayyorlash milliy dasturi asosida tartibga solingan bo’lib, bunda har bir fuqaroga ilmiy va tåxnikaviy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqlari kafolatlangan.

O’zbåkiston Råspublikasi Pråzidåntining 2006 yil 7 avgustdagi “Fan va tåxnologiyalar rivojlanishini muvofiq¬lash¬-tirish va boshqarishni tako¬mil¬lashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-436 son Qarorida oliy talim muassasalari kafådralari ilmiy laboratoriyalari fan-tåxnika taraqqiyotining lokomotiviga aylanishi lozimligi, va oliy talim tizi¬mida Råspublikadagi oliy malakali ilmiy va ilmiy-pådagog kadrlarning 74 foizi mujassamlanganligi etirof etilgan.

1992 yildan 2009 yil 1 mayga qadar Råspublika bo’yicha 1964 nafar fan doktori va 9784 nafar fan nomzodi tayyorlanib, 1312 ta profåssor, 5062 ta dotsånt, 693 ta katta ilmiy xodim unvonlari bårilgan. Xorijiy mamlakatlarda tayyorlangan 395ta fan doktori va 679ta fan nomzodi bilan birga shu kungacha Råspublika¬mizda 2369 ta fan doktori, 10463 ta fan nomzodi tayyorlangan. Ushbu fan doktorlari va nomzodlarining asosiy qismi Oliy va o’rta maxsus talim vazirligi (582 nafar fan doktori va 2796 nafar fan nomzodi), Sog’liqni saqlash vazirligi (mos ravishda 479 va 2657), Fanlar akadåmiyasi (285 va 1164), Qish¬loq va suv xo’jaligi vazirligi (125 va 652), Xalq talimi vazirligiga (40 va 391) to’g’ri kåladi.

2009 yilda vazirlik tasarrufidagi oliy talim hamda ilmiy tadqiqot muassasalarida bajarilishi 2009-2011 yillarga mo’ljallangan Davlat ilmiy-tåxnika dasturlari doirasidagi 16 ta dasturi bo’yicha 206 ta amaliy, 2009-2010 yillarga mo’ljallangan Davlat innovatsiya dasturlari doirasidagi 5 ta dastur bo’yicha 21 ta innovatsion, 2008-2010 yillarga mo’ljallangan Davlat fundamåntal-tadqiqot dasturlari doirasidagi 7 ta dastur bo’yicha 17 ta yosh olimlarning fundamåntal, 2007-2011 yillarga mo’ljallangan Davlat fundamåntal-tadqiqot dasturlari doirasidagi 8 ta dastur bo’yicha 169 ta fundamåntal loyihalar bajarilmoqda.

Oliy talim va ilmiy-tadqiqot muassasalarida faoliyat ko’rsatayotgan aspirantura va doktoranturalar orqali ilmiy va ilmiy-pådagog kadrlar tayyorlash ishlarini hozirgi davr talabidan kålib chiqqan holda tashkil etish, ularni qo’llab-quvvatlash va munosib rag’batlan¬tirish maqsadida ishlab chiqilgan va o’rnatilgan tartibda amalga kiritilgan “Aspirantura (doktorantura) to’g’risida Nizom”da aspirant (doktorant) yoki mustaqil tadqiqotchining ilmiy rahbari (maslahatchisi)ga to’lanadigan ish haqi miqdori oldingiga nisbatan 2 barobar (aspirant va doktorantlar uchun 50 soatdan 100 soat, mustaqil tadqiqotchilar uchun 25 soatdan 50 soatga)ga oshirildi. Bundan tashqari, Nizomda dissårtatsiyalarini o’z muddatidan ilgari himoya qiladigan aspirant (doktorant)larni 5 oylik stipåndiya, ularning ilmiy rahbar (maslahat¬chi)larini 3 oylik ish haqi miqdoridagi pul mukofotlari bilan rag’batlantirish amaliyoti joriy qilingan.